Liens

Suivez-moi !

Derniers articles

Jour : 8 avril 2024

Scola Corsa : Strada Diritta !

C’est dans u Spaziu Carlu Rocchi de Biguglia que Scola Corsa a tenu son Assemblée Générale annuelle, et organisé un large débat sur « E virtù di u mudellu immersivu » qui a rassemblé Ghjuvan Petru Luciani